Skip links
BEGELEIDING EN ADVIES

B Corp-certificering

HetModel

— B Corporation

Een inclusief, billijk en regeneratief economisch systeem

Het doel van de B Corp-beweging is een gemeenschap creëren van leiders, ondernemingen en medewerkers die hun business gebruiken om een positieve invloed uit te oefenen op de planeet en de mensen.

Ze komen samen om hun beste praktijken uit te wisselen en na te denken over hun rol in de economie: ze willen authentieke verantwoordelijke burgers zijn.

De B Corps zijn een nieuw soort bedrijven die winstgevendheid en positieve impact op elkaar afstemmen.

De kracht van deze certificering is dat zij een wereldwijd kader creëert op basis waarvan bedrijven hun MVO-beleid, -praktijken en -strategie op lange termijn kunnen verankeren.

B Lab Global > B Lab Europe > B Lab Benelux > The Shift > BetterBusiness

BetterBusiness is lid van de vereniging The Shift. Wij werken rechtstreeks samen met B Lab Benelux, B Lab Zwitserland en B Lab Frankrijk. Onze expert(e)s zijn gekwalificeerde B Leaders.

Alle antwoorden op uw vragen vindt u in onze FAQ.

Business as force for good.

Profitability – Planet People

To be the best for the world, not the best in the world.

OnzeBegeleiding

— OP WEG NAAR CERTIFICERING

BetterBusiness begeleidt bedrijven op weg naar certificering. Hoe lang de begeleiding duurt, hangt concreet af van de sector waarin uw onderneming actief is, van haar omvang en van haar ambities.

Onze doelstelling is het certificeringsproces voor u zo eenvoudig, coherent en duurzaam mogelijk te maken.

Wij zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op de toegevoegde waarde van een dergelijke aanpak: centraal in uw bedrijf goede praktijken implementeren en profiteren van de positieve impact van een team dat betrokkenheid toont en vertrouwen heeft in uw missie.

BetterBusiness stelt u doorgaans voor om als volgt te werk te gaan:

Wat zijn uw sterke en zwakke punten in de B Corp-vragenlijst?

Wij faciliteren het invullen van de vragenlijst dankzij onze upstream begeleidingsmethode.

Wij ondersteunen u bij het aantonen van uw engagementen door uw beleid en doelstellingen te formaliseren. Deze documentatie wordt gepersonaliseerd en concreet geïmplementeerd.

Strategie op korte, middellange en lange termijn, begeleiding, beheer en opvolging van uw doelstellingen in volgorde van prioriteit en relevantie.

Analyse en nazicht van uw vragenlijst door B Lab, begeleiding, beheer en advies.

Begeleiding, advies en hulpmiddelen.

B CorpWorld

— ENKELE CIJFERS
1
Samenbindend doel
797.290
Werknemers
8.650
Bedrijven
99
Landen
162
Industrieën

B CorpInBelgië

— Bloeiende B Corp-gemeenschap

De B Corp-beweging is 10 jaar geleden in België ontstaan.

Het aantal Belgische B Corps groeit exponentieel en is de laatste twee jaar meer dan verdubbeld.

Als u meer wilt weten over hen en hun prestaties in de 5 impactdomeinen, neem dan contact met ons op.

87
Belgium B Corp
44
Bedrijven in Brussel
26
Bedrijven in Vlaanderen
17
Bedrijven in Wallonië

B CorpWereld

— EEN GEMEENSCHAP EN EEN BEWEGING

Hieronder vindt u enkele getuigenissen van toonaangevende B Corps die u een lange uitleg besparen:

De B Corp-beweging is een van de belangrijkste bewegingen van onze tijd, gebaseerd op het simpele feit dat bedrijven een impact moeten hebben op de wereld en niet alleen ten dienste moeten staan van hun aandeelhouders — hun verantwoordelijkheid naar de maatschappij en de planeet toe is even belangrijk.

Rose Marcario, CEO van PATAGONIA

B Corp dient ons in de eerste plaats op het vlak van employer branding, om talent aan te trekken: jonge afgestudeerden willen overduidelijk werken voor bedrijven met een missie, en via de B Corp-gemeenschap hebben we een grote zichtbaarheid, wat maakt dat ze ons gemakkelijker vinden!

Eva Gouwens, CEO van FAIRPHONE

Onze ’employer brand’ is gegroeid: we worden nu regelmatig benaderd door professionals die weer meer zin willen geven aan hun carrière door zich bij onze structuur aan te sluiten. Onze publieke partners vragen vaak naar informatie over B Corp, in het besef dat het een manier kan zijn om aan de specialisten in greenwashing te ontsnappen. En ook ons ecosysteem evolueert. Waar mogelijk werken we het liefst samen met andere B Corps. En daar komen voor op.

Matthias Navarro, de oprichter van REDMAN.

VaakgesteldeVragen

— B Corp

B Corp – De Benefit Corporations-gecertificeerde ondernemingen, of B Corps, zijn bedrijven die door B Lab zijn gecertificeerd als organisaties die voldoen aan hoge normen op het vlak van maatschappelijke en milieugerelateerde prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid.

B Lab – Non-profitorganisatie die de B Corp-certificering heeft gecreëerd en deze beheert. Haar missie is de wereldeconomie te transformeren ten behoeve van alle mensen, gemeenschappen en de planeet.

B Leader – Een persoon die een door B Lab ontworpen opleidingsprogramma heeft gevolgd om bedrijven te ondersteunen en te begeleiden doorheen het certificeringsproces.

BIA – staat voor B Impact Assessment. Het is een gratis en vertrouwelijk platform dat fungeert als hulpmiddel om de impact van uw bedrijf op uw stakeholders te meten en te beheren. Dit is de eerste stap naar B Corp-certificering. Een bedrijf moet 80 punten scoren op de BIA om gecertificeerd te worden.

B Hive – Dit is een gratis platform dat de B Corps-gemeenschap kan gebruiken om met elkaar in contact te komen, samen te werken, toegang te krijgen tot middelen, kennis te delen en kortingen aan te bieden.

B Work – Een gratis platform dat iedereen kan gebruiken om een job te zoeken bij een B Corp-onderneming.

Onder de naam B Global Network bestaat B Lab uit een wereldwijde organisatie en uit nationale en regionale organisaties die zich op lokaal niveau inzetten voor de B Corp-beweging. Zij ontwikkelen, betrekken en mobiliseren hun gemeenschappen en ecosystemen en stimuleren regionale B Corps-partnerschappen. 

B Lab Global -> B Lab Europe -> B Lab Benelux -> The Shift -> BetterBusiness 

Als Belgisch bedrijf dat interesse toont in de B Corp-beweging, kunt u contact opnemen met The Shift voor meer inlichtingen. 

The Shift is de Belgische community voor duurzame ontwikkeling. Het platform bestaat uit een netwerk van uiteenlopende organisaties die verenigd zijn rond een gemeenschappelijk doel: samen de handen uit de mouwen steken voor een duurzamere economie en samenleving. 

BetterBusiness werkt rechtstreeks samen met B Lab Benelux en maakt deel uit van het netwerk van The Shift.

De timing verschilt van bedrijf tot bedrijf, aangezien deze afhangt van de complexiteit, de structuur en de huidige prestaties van de organisatie. Het gaat om een vrij omvangrijke procedure die niet ontworpen is om snel te verlopen.

Dit zijn de belangrijkste stappen in de standaardprocedure. Zo kunt u zich een idee vormen van de termijnen:

 • De BIA invullen. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming, de middelen in tijd en human resources die u voor deze stap inzet en afhankelijk van de beschikbaarheid van uw gegevens kan dit enkele dagen tot enkele maanden duren.
 • Verbeteringen identificeren en implementeren. Als de onderneming de vereiste 80 punten niet heeft gehaald wanneer ze de BIA voor de eerste keer invult, moeten de te implementeren verbeteringen voor het behalen van de gewenste score geïdentificeerd en vervolgens ingevoerd worden. Uw basisscore, de moeilijkheidsgraad van de gekozen verbeteringen en uw interne middelen bepalen het tijdschema voor deze stap. In onze ervaring varieert deze periode van 2 maanden tot 1 jaar.
 • Indiening en verificatieprocedure. Deze termijn wordt grotendeels bepaald door de capaciteit van B Lab en uw niveau van voorbereiding op de procedure. Door het grote aantal ondernemingen dat een aanvraag indient, is er een wachtrij van ongeveer 9 maanden voor de evaluatieprocedure. Zodra u bovenaan in de wachtrij staat en er voor u een auditeur is aangesteld, duurt de eigenlijke verificatieprocedure tussen de 3 en 6 maanden.

Het ene bedrijf is het andere niet en ieder heeft zijn eigen BIA.

Vergelijken heeft hier dus geen zin. 

Momenteel behalen de Belgische B Corps een score tussen 80,3 en 131. Als u de lijst van Belgische B Corps en hun score wilt weten, neem dan contact met ons op!

De hoogst behaalde score wereldwijd is momenteel ongeveer 180 punten!

Er is geen pasklaar antwoord: elke onderneming heeft zijn sterktes en zwaktes. 

Wij stellen echter vast dat het merendeel van de bedrijven zich over de volgende onderwerpen zou moeten buigen:

 • de impact op het milieu van hun team
 • diversiteit en inclusie
 • formalisering van de goede praktijken
 • definiëring van kwantificeerbare doelstellingen

De aan B Lab verschuldigde kosten zijn:

 1. Inschrijvingskosten van EUR 250 tot 500.
 2. Wanneer de certificering wordt verkregen, hangt de jaarlijkse vergoeding af van de jaarlijkse omzet van de onderneming. Aan ‘start-ups’ vraagt B Lab een lagere vergoeding.

Deze kosten bedragen EUR 2K per jaar voor een omzet van minder dan EUR 2,49M en nemen daarna geleidelijk toe.

De certificeringskosten dekken slechts een deel van de werkingskosten van B Lab: 40% van de uitgaven van B Lab wordt gedekt door liefdadigheid. De rest wordt gehaald uit inkomstenbronnen, waaronder de B Corp-certificering.

Merk op dat aan grote bedrijven extra kosten zijn verbonden.

Dankzij B Lab kunt u uw score vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven qua omvang (aantal werknemers), sector en land. De bedrijven die een bepaald aantal vragen hebben ingevuld – ongeacht of ze al dan niet B Corp zijn – dragen bij tot deze vergelijkende analyse.

Elke benchmark is de mediaan van de scores van de ondernemingen die vergelijkbaar zijn met de uwe en die meer dan 75% van de volledige vragenlijst of meer dan 75% van de vragen in een pijler of subpijler hebben beantwoord, afhankelijk van de benchmark die u analyseert.

Alle B Corp-gecertificeerde ondernemingen zijn verplicht hun score op hun openbare profiel te delen, evenals de scores per pijler (goed bestuur, werknemers, collectiviteit, milieu en klanten). 

B Corp draagt transparantie hoog in het vaandel. B Lab nodigt ons uit om onze ietwat conservatieve reflexen te overwinnen en een constructieve houding aan te nemen ten aanzien van transparantie en wat dat oplevert: verantwoordelijkheid en authenticiteit.

Wij kunnen u een lijst van Belgische B Corps en hun algemene score bezorgen: stuur ons een e-mail.

De B Impact Assessment is een gratis en vertrouwelijke online tool om uw impact op de maatschappij en het milieu te verbeteren. Deze evaluatie omvat ongeveer 200 vragen en is op maat gemaakt: de vragenlijst wordt aangepast aan uw structuur en uw sector. Ze evalueert welke impact uw onderneming heeft op uw stakeholders (werknemers, gemeenschap, milieu en klanten). Ze detecteert ook de goede praktijken die u in het kader van uw missie en uw goed bestuur hebt geïmplementeerd en evalueert deze. Dit is vandaag de dag de beste manier om inzicht te krijgen in waar uw bedrijf staat op het vlak van MVO en hoe het zijn positieve impact voor de toekomst kan verbeteren.

Het is ook de beste manier om (opnieuw) zingeving te creëren binnen uw team door de teamleden te betrekken bij dit proces. Dankzij de collaboratieve methode kunnen ieders waarden ingebracht worden en kan uw team verantwoordelijkheidsbesef bijgebracht worden rond het ‘waarom’.

Uw onderneming moet een bedrijf met winstoogmerk zijn en moet langer dan een jaar actief zijn (de BIA gebruikt de gegevens van de voorgaande jaren in het kader van de evaluatie). 

Het maakt niet uit in welke sector uw onderneming actief is of wat haar omvang is. 

De B Corp-certificering is niet toegankelijk voor vzw’s, ngo’s, overheidsinstanties of andere entiteiten die grotendeels in handen zijn van de staat.

De BIA blijft echter een gratis hulpmiddel waar u voordeel kunt uit halen: het is een kader om uw impact te meten en te verbeteren. Als uw onderneming minder dan 12 maanden actief is, kunt u kiezen voor de status B Corp ‘pending’. Zo kan uw startende bedrijf aan de stakeholders aangeven dat u op de goede weg bent om de B Corp-certificering te bekomen.

De BIA is ontworpen voor alle organisaties die in aanmerking komen voor certificering, ongeacht hun omvang, locatie of bedrijfssector.

Een grote moeilijkheid die we hebben ondervonden, is het definiëren van de ‘scope’ van het bedrijf en dus het bepalen van de geschikte vragenlijst. Dit is van primordiaal belang omdat een ongeschikte vragenlijst u dwingt helemaal opnieuw te beginnen zodra u de evaluatiefase bereikt. 

De BIA wordt aangepast aan de hand van drie criteria: 

 1. Omvang: de BIA wordt aangepast naargelang het aantal FTE-werknemers. 
  De opties zijn: 0, 1-9, 10-49, 50-249, 250-999 en 1000+
 2. Sector: de BIA wordt aangepast naargelang de producten of diensten die de organisatie verkoopt. De sectorale opties zijn: dienstverlening met een kleine ecologische voetafdruk, diensten met een grote ecologische voetafdruk, klein-/groothandel, maakindustrie en landbouw/producenten
 3. Geografie: de BIA past zich aan naargelang de meerderheid van de werknemers zich in een wereldwijd ontwikkelde of opkomende markt bevindt.

Het spoor dat een bedrijf volgt, bepaalt zowel het type vragen als de weging van de punten in de BIA. De evaluatie wordt aangepast om voor elk onderneming dezelfde moeilijkheidsgraad te kalibreren, op basis van haar traject. Grote bedrijven zullen doorgaans meer vragen zien met een kleinere scorewaarde, en kleine bedrijven zullen minder vragen zien, maar met een hogere weging van de score.

Het moederbedrijf moet uw B Corp-traject ondersteunen, omdat het betrokken is bij de wijziging van de statuten van uw onderneming. Daarvoor is immers de goedkeuring van uw aandeelhouders nodig. 

Het leidend principe is dat de groep als geheel in het proces stapt: de banden tussen de ondernemingen maken de aanpak coherenter omdat u samen meer vermogen hebt om uw impact te beheren en de maatschappij te beïnvloeden.

Er zijn echter veel B-corps in de gemeenschap die voor 100% dochterondernemingen zijn: zij hebben aangetoond dat zij zich onderscheiden en onafhankelijk zijn. We zien vaak dat zij hun ecosystemen stimuleren en vervolgens helpen om dezelfde weg te volgen. 

Deze scope-kwesties zijn bepalend: wij bevelen u warm aan om uw scope te laten valideren. Wij helpen u graag verder. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

U hebt toegang tot uw BIA en u kunt de antwoorden steeds naar wens aanpassen voordat u ze indient. B Lab zal uw antwoorden pas bekijken nadat u uw evaluatie ter beoordeling heeft ingediend. Uw score wordt niet openbaar gedeeld zolang uw beoordeling niet is afgerond, de certificering niet is afgerond en u de inhoud van uw openbare profiel niet hebt goedgekeurd.

Aarzel niet om de BIA-tool te gebruiken zoals u dat wenst, zonder enige druk: vergelijk, probeer, vergis u, ga terug… niemand heeft toegang tot uw antwoorden. Het enige wat u moet doen is proberen: registreer u, maak een account aan en u zult onvermijdelijk inspiratie opdoen om extra impact te hebben in uw bedrijf.

We sturen u met plezier het privacybeleid van B Lab door.

B Corp wordt algemeen erkend als de meest ruime en meest robuuste ESG-certificering die momenteel beschikbaar is. 

Er bestaan nog vele andere certificeringen die specifieke elementen van de prestaties van een bedrijf onderzoeken (Fairtrade, ISO, CDP, GRI, enz.). Deze certificeringen of normen worden over het algemeen beschouwd als een aanvulling op B Corp maar niet als vervanging van deze laatste. Dit heeft een aantal redenen, zoals: 

 • Transversale analyse. Wanneer u de BIA bekijkt, zult u zien dat uw vragen zijn ingedeeld in vijf impactdomeinen die zijn toegespitst op de stakeholders: Goed bestuur, Werknemers, Gemeenschap, Milieu en Klanten. Op dit punt onderscheidt de B Corp-certificering zich echt van de rest omdat  ze u toelaat uw impact vanuit alle mogelijke hoeken te bestuderen. 
 • Naamsbekendheid. Merk ook op dat consumenten en de ‘jongere’ werknemers al zeer vertrouwd zijn met het B Corp-label.
 • Gemeenschap. Het traject stopt niet wanneer u uw label krijgt; integendeel, het is nog maar net begonnen. B Corps vormen een zeer sterke gemeenschap waar u gelijkgestemden zult tegenkomen die, net als u, liever hun goede praktijken delen dan voor de kille ‘ieder voor zich’-benadering te gaan.
 • Score gaming. Een score krijgen per vraag is heel stimulerend en moedigt de onderneming aan om het steeds beter te doen.

B Corps hoeven bovendien niet te kiezen tussen de B Corp-certificering of andere normen. Bepaalde certificeringen worden in diverse delen van de BIA zelfs erkend en beloond.

B Lab beschouwt de andere certificeringen als complementair. Als uw bedrijf zich al aan andere normen houdt, maakt dit de zaken waarschijnlijk eenvoudiger voor u. Dit betekent immers dat u al over systemen en processen voor de verzameling van gegevens beschikt en dat u uw opvolgingsindicatoren kent. 

B Lab werkt permanent samen met onder meer het GRI. Wij kunnen u een studie bezorgen over de parallel tussen de BIA en het GRI.

U bent niet verplicht om met een externe consultant te werken maar veel bedrijven doen er wel een beroep op om expertise op te doen en advies in te winnen. 

B Lab heeft een opleidingsprogramma voor consultants (de zogenaamde B Leaders). Dit zijn duurzaamheidsprofessionals die zijn opgeleid met de hulpmiddelen en expertise die nodig is voor het begeleiden van ondernemingen doorheen het B Corp-certificeringsproces. 

Als u een beroep doet op B Leaders, zorgt u ervoor dat u het juiste pad volgt met de BIA die bij u past, dat u met gemak de moeilijke aspecten van de evaluatie doorloopt en dat u op een correcte manier kiest hoe in voorkomend geval uw ‘business impact model’ aan te tonen. 

Wij zien dat veel bedrijven enthousiast en vastberaden aan de BIA beginnen, maar helaas na een aantal weken weer afhaken. Dit vereist de implementering van een compleet projectbeheer binnen de organisatie en kennis van HR, juridische kennis, kennis op het vlak van impact op het milieu, enz. Een professional kan u veel tijd doen besparen en uw kansen op succes vergroten.

Beroep doen op een B Leader heeft de volgende voordelen:

 • Een projectbeheersysteem opzetten dat een tijdlijn vastlegt en de middelen identificeert die intern moeten worden ingezet (of u nu wel of niet besluit om een B Leader in te schakelen, het toewijzen van de juiste middelen op het juiste moment is een absolute troef)
 • Gemakkelijk en op efficiënte wijze de BIA doorlopen (uw HR- en organisatorische scope bepalen, de concepten begrijpen, niet in systematische fouten vervallen met betrekking tot onder meer het lexicon, enz.)
 • Uw teams mobiliseren en hen op hun eigen ritme ondersteunen, zodat ze hun tijd en middelen zo efficiënt mogelijk beheren

Van buitenaf zicht hebben op het operationele aspect van uw onderneming en op uw impact. Soms draait men in het rond omdat er ‘blind gevaren’ wordt. Uitgedaagd worden en luisteren naar ervaringen van andere bedrijven in uw sector kan een gelegenheid zijn om even te berusten en het over een andere boeg te gooien.

De B Corp-certificering moet worden gezien als het begin van het traject van uw bedrijf als verantwoordelijke onderneming.

U hebt dan middelen bijeengegaard voor uw eerste certificering, uw gegevens verzameld, uw impact gemeten, doelen gesteld. Zodra de certificering een feit is, raden wij twee dingen aan:

 • Een interne verantwoordelijke of een B Leader aanstellen 
 • Ervoor zorgen dat er voortdurend wordt nagedacht rond de 5 impactdomeinen van de certificering

Deze benadering zal u op lange termijn ten goede komen; op het moment van de hercertificering zullen de doelstellingen en gegevens zodanig ingebed zijn dat u de vragenlijst gemakkelijk opnieuw kunt invullen.

Tal van B Corps hebben de BIA-doelstelling en het BIA-kader zo in hun onderneming geïntegreerd dat het een gewoonte wordt in plaats van iets waarop om de drie jaar terug moet worden gekomen.

B Corp is niet alleen een certificering, het is een permanent kader voor de ESG-strategie (Milieu, Maatschappij, Goed bestuur) en een beweging voor verandering. Hoewel een B Corp worden op zich al een geweldige prestatie is, moet de certificering worden gezien als het begin van het duurzaamheidstraject van een onderneming.

B Corp-gecertificeerde bedrijven zorgen voor continue verbetering en zoeken naar manieren om een positieve impact te creëren dankzij hun expertise en knowhow in hun sector. Het kan gaan om de ondersteuning van uw leveranciers op hun eigen B Corp-traject of om het stimuleren van andere leden van uw gemeenschap om de BIA te gebruiken als hulpmiddel voor verbetering. Het kan gaan om het vinden van een manier voor uw bedrijf om iets terug te geven aan de maatschappij, het toegankelijk maken van uw producten/diensten voor mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, het besteden van tijd en/of geld aan iets dat u inspireert, het creëren van gelegenheden om te communiceren en uw kennis te delen, enz.

B Lab en de mensen achter de B Corp-beweging denken voortdurend na over hoe we verder kunnen gaan dan B Corp om economische modellen op grotere schaal te veranderen. 

De missie van B Lab bestaat in het veranderen van het wettelijk kader waarin bedrijven vandaag de dag evolueren. Aangezien er in België nog geen publieke respons is gekomen, nodigt B Lab ondernemingen die zich bij de B Corp-beweging willen aansluiten uit om hun statuten te wijzigen en daarin naast de doelstelling om de belangen van de aandeelhouders te dienen, ook de doelstelling op te nemen om rekening te houden met alle stakeholders (werknemers, klanten, gemeenschappen en het milieu).

Deze statutenwijziging, die meer symbolisch dan bindend is, is een zeer krachtige boodschap. Wij bezorgen u graag de wettelijke wijzigingen die in uw statuten moeten worden opgenomen: info@betterbusiness.be

B Lab UK heeft over dit onderwerp een enquête gehouden en de kmo’s vergeleken met B Corp kmo’s (de volledige analyse kan u aanvragen via: info@betterbusiness.be). 

Kort samengevat werd het volgende vastgesteld:

 • Tussen 2017 en 2019 hebben de B Corps in het Verenigd Koninkrijk een gemiddelde omzetgroei van 24% gerealiseerd, tegenover een gemiddelde van 3% voor alle kmo’s.
 • Tussen 2017 en maart 2020 hebben de B Corp kmo’s hun jaarlijkse personeelsbestand met 8% zien toenemen, tegenover 0% voor alle kmo’s.
 • 62% van de bevraagde B Corp kmo’s verwacht de komende 12 maanden een omzetgroei, tegenover 38% voor alle kmo’s.

De B Corp kmo’s presteren beter dan de Britse kmo’s op het vlak van personeelsbehoud, bestuursprocessen, maatschappelijke en communautaire betrokkenheid, innovatie en het verkrijgen van externe financiering.

In België bestaan verschillende academische werken in dezelfde lijn. Ook die kunnen we u bezorgen.