Skip links

OnzeVisie en OnzeMissie

#KeepGettingBetter

Onze missie is om een inclusief, rechtvaardig en regeneratief bedrijfsmodel te ondersteunen.

BetterBusiness ziet onze gezamenlijke inspanningen als de drijvende kracht achter het behalen van de SDG’s.

We streven ernaar deze waarden te belichamen:

Enthousiasme
Alle beste praktijken en positieve impacten van onze klanten vieren om ze te versterken.

Authenticiteit
Moedig de juiste vragen stellen en ze efficiënt aanpakken.

OnzeExpertise

— DE 5 IMPACTDOMEINEN

MVO kan worden gedefinieerd als de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor de effecten van hun beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu.

Om u zo goed mogelijk te begeleiden, hebben wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderverdeeld in 5 impactdomeinen die de 3 pijlers van MVO omvatten: de maatschappelijke pijler, de milieugerelateerde pijler en de economische pijler.

Het resultaat is een analyse van de prestaties van uw onderneming volgens de criteria milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), die een niet-financiële analyse van uw onderneming mogelijk maakt.

GOED BESTUUR

Transparantie in de communicatie, wijze van deelname, samenstelling.

GOED BESTUUR

In hoeverre is uw bestuur inclusief?

MEDEWERKERS

Financiële zekerheid, welzijn, loopbaanontwikkeling, betrokkenheid, tevredenheid van de werknemers...

MEDEWERKERS

Hoe matuur is uw HR-model?

GEMEENSCHAP

Diversiteit, gelijkheid en inclusie, economische impact, maatschappelijke betrokkenheid, liefdadigheid en beheer van de bevoorradingsketen.

GEMEENSCHAP

In hoeverre houdt u rekening met uw stakeholders?

MILIEU

Beheer van uw middelen, koolstofvoetafdruk, impact op het milieu en de gezondheid.

MILIEU

Beheer van uw middelen, koolstofvoetafdruk, impact op het milieu en de gezondheid.

KLANTEN

Kwaliteit van uw producten en diensten, ethische marketing, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens.

KLANTEN

Welk beleid voert u met betrekking tot klantenbeheer?
Video afspelen

OnzeKlanten

— ZIJ VERTROUWEN ONS

BetterBusiness zet in op onderlinge samenhang. Onze klanten zijn onze partners: wanneer wij onze kennis en oplossingen met hen delen, leren wij op onze beurt van hun uitdagingen en beste praktijken. Wij kunnen deze goede praktijken doorgeven aan anderen. Dit zorgt voor een krachtige opwaartse spiraal.

BetterBusiness maakt er een erezaak van om concrete oplossingen op maat aan te bieden met hoogwaardige en operationele begeleiding.

Onze kernwaarden – in de ogen van onze partners: uitmuntendheid, enthousiasme, transparantie en betrokkenheid.

We hebben klanten in alle sectoren: vastgoed, consultancy, uitrustingen, verzekeringen, financiën, enz.

OnsTeam

— SAMEN GAAN WE VERDER

Ronak AHMADLOO
Board Advisor

Cedric BRUSSELMANS
Business planning, Board Advisor

Catherine DEBATTY
Impact Expert

Baptiste DECLERCK
Product Manager

Eliane DUPRET
CEO, Head of Consultancy

Pauline FRANKEN
 Impact Consultant

Geoffroy LYCOPS
Co-CEO, Head of Product

Stéphane MARECHAL
Marketing Expert

Melchior UHLMANN
Impact Consultant

Waarom u niet?

Wij zijn op zoek naar stagiaires en deskundigen die een actieve rol willen spelen in een bedrijf met een missie zoals BetterBusiness. Bekijk ons charter ‘diversiteit en inclusie’.

OnsEcosysteem

— EEN STERK NETWERK
Wij zijn overtuigd van het belang om goed omringd te zijn en een inspirerend en veeleisend netwerk om ons heen te creëren.  Deze ngo’s en verenigingen vormen ons referentiekader:

OnzeDoelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling

— ONZE TARGETS

BetterBusiness gaat in op de oproep tot actie van de Verenigde Naties om welvaart te bevorderen en tegelijk de planeet te beschermen. Onder de 17 doelstellingen en 169 targets hebben wij voor onszelf de volgende geïdentificeerd:

4. KWALITEITSONDERWIJS

4.7. Onderwijs in het kader van duurzame ontwikkeling
Via gepersonaliseerde workshops is ons doel om bewustwording te creëren en alle werknemers van een bedrijf te informeren over de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling.

12. DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

12.5. Afvalvermindering
Bedrijven begeleiden in een aanpak om hun afvalproductie aanzienlijk te verminderen, met de nadruk op preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

12.6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bedrijven aanmoedigen om een duurzaamheidsstrategie te omarmen en zich te engageren, met name door middel van een jaarlijks rapport over hun ESG-gegevens.

13. MAATREGELEN TEGEN KLIMAATVERANDERING

13.1 Bijdragen aan het versterken van de veerkracht van het mkb en het vergroten van hun capaciteit om te reageren op klimaatgerelateerde risico's en natuurrampen.

16. VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

16.7. Inclusieve besluitvorming
Bevorderen van besluitvorming gekenmerkt door dynamiek, openheid, participatie en vertegenwoordiging op alle niveaus.